Inspektor ODO


Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Zespół Szkół Technicznych

Jarosław Mielnik

jarek@kancelariaradcow.eu
Projekt pn."E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku."
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Copyright by ZST 2004-2014