1. W jakich latach uczęszczał/a Pan/Pani do Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku?

3. Czy obecnie Pan/Pani pracuje czy studiuje?

4. Czy pracuje Pan/Pani w wyuczonym zawodzie?

Wyślij